VIETBANK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & QUẢN LÝ

Công ty tài chính tiêu dùng VIETBANK  là một công ty đi đầu trong định hướng cho vay mới nền tảng mới (SmatBank ) không rò bó bởi khuông khổ  trước đây phát triển hướng đi theo hướng kết hợp đa dạng hóa tối ưu hóa tất cả các sản phẩm cho vay tín chấp …
Đọc tiếp VIETBANK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & QUẢN LÝ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG OCB _(COM-B MẢNG TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG)

NÓI SƠ QUA VỀ NGÂN HÀNG OCB  Được thành lập từ ngày 10.06.1996 đến nay OCB có 122 điểm giao dịch ( bao gồm 1 trụ sở và  34 chi nhánh , 87 phòng giao dịch ) tại các thành phố và vùng kinh tế trong điểm trên cả nước OCB đã khẳng định vị …
Đọc tiếp THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG OCB _(COM-B MẢNG TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIETBANK ( MẢNG TIÊU DÙNG CHẠY SẢN PHẨM CỦA ĐIỆN LỰC VN)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tìm kiếm Khách Hàng và tư vấn tới Khách Hàng những sản phẩm cho vay không cần thế chấp tài sản -Trực tiếp hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ cho khách hàng ( chủ yếu làm hồ sơ thông qua công nghệ hổ trợ online của công ty.) QUYỀN …
Đọc tiếp TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIETBANK ( MẢNG TIÊU DÙNG CHẠY SẢN PHẨM CỦA ĐIỆN LỰC VN)